Zakładki podstawowe

Tytuł: Historia gospodarcza - # brak danych # - Literatura

Tytuł: podstawy komunikacji w biznesie - H.T - Notatki

Tytuł: Gospodarka światowa - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Techniki negocjacji - Grażyna Krzyminiewska - Literatura

Tytuł: Podatki - Połczyński J - Notatki

Tytuł: Nauki społeczne - Kokociński M. - Notatki

Tytuł: Makroekonomia - moodle - Notatki

Tytuł: Ekonometria - Szczyt Małgorzata - Notatki

Tytuł: Ekonometria - Szczyt Małgorzata - Notatki

Tytuł: Ekonometria - Szczyt Małgorzata - Notatki

Tytuł: Ekonometria - Szczyt Małgorzata - Notatki

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - Bartkowiak Marcin - Test

Tytuł: Administracja publiczna - Agnieszka Misztal - Ściąga

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Literatura

Tytuł: # brak danych # - Adam Barabasz - Notatki

Tytuł: Bankowość - Kwiatek Tomasz - Test

Tytuł: Bankowość - Kwiatek Tomasz - Test

Tytuł: Bankowość - Kwiatek Tomasz - Test

Tytuł: Bankowość - Kwiatek Tomasz - Test

Tytuł: Makroekonomia - Małecki Andrzej - Notatki

Tytuł: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - Piechocka - Kałużna Agnieszka - Notatki

Tytuł: Statystyka opisowa - Szubert Tomasz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Statystyka opisowa - Szubert Tomasz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Rachunkowość zarządcza - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Rachunek kosztów - # brak danych # - Literatura

Tytuł: Techniki negocjacji - Krzyminiewska Grażyna - Egzamin

Tytuł: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie - Józefa Gryko - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie - Józefa Gryko - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Strategie marketingowe - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Koncepcje zarządzania - Agnieszka Ruta - Notatki

Tytuł: Koncepcje zarządzania - Agnieszka Ruta - Notatki

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Finanse - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: Analiza fundamentalna podmiotu gospodarczego - Kabaciński Bartosz - Notatki

Tytuł: Sprawozdawczość finansowa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Sprawozdawczość finansowa - # brak danych # - Prezentacje

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: Nadzór makroostrożnościowy i polityka pieniężna - Szyszko Magdalena - Test

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Egzamin

Tytuł: # brak danych # - # brak danych # - Notatki

Tytuł: Ubezpieczenia - Pająk - Praca zaliczeniowa

Tytuł: Ubezpieczenia - paradysz - Praca zaliczeniowa

Tytuł: System podatkowt - Edyta Małecka - Ziembińska - Notatki

Tytuł: Prawo gospodarcze - Agnieszka Grzelczak - Praca zaliczeniowa

Strony