• Dodano przez Administrator dnia 21.06.2018 - 20:12
  Opis materiału:

  Zadanie w excelu z 18 marca 2018 roku. Zdanie z obliczania rentowności obligacji. Na podstawie notowań oraz specyfikacji 5 dowolnie wybranych obligacji notowanych na rynku CATALYST, wyznaczyć ich rentowność (YTM). 4 arkusze.

  • Dodano przez margo18 dnia 12.05.2018 - 19:40
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez margo18 dnia 12.05.2018 - 19:25
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez xmonia94x dnia 11.05.2018 - 21:28
  Opis materiału:

  wzory

  • Dodano przez xmonia94x dnia 11.05.2018 - 21:14
  Opis materiału:

  notaki wzory

  • Dodano przez manikora dnia 11.05.2018 - 21:10
  Opis materiału:

  opis z dupy

  • Dodano przez werona1278 dnia 11.05.2018 - 14:25
  Opis materiału:

  Notatki z przedmiotu analiza finansowa zawierające wzory wskaźników analizę wst ępną, struktury, dynamiki i wskaźnikową z komentarzem dotyczącym zmian itp

  • Dodano przez werona1278 dnia 11.05.2018 - 14:18
  Opis materiału:

  Case omawiany na zajęciach. Dynamiki i struktura bilansu, rachunku zysków i strat, analiza kosztów, analiza przychodów, plik w exelu,wartości i formuy

  • Dodano przez asiamasz dnia 11.05.2018 - 10:16
  Opis materiału:

  Plik zawiera prace zaliczeniową z przedmiotu w formacie Word.

  • Dodano przez sylwiakordalska dnia 11.05.2018 - 02:15
  Opis materiału:

  Witam, jest to egzamin u pani doktorKatarzyny Sokolowskiej z przedmiotu podstwy metod ilościowyh na semestrze 1 rou 2018. Kierunek finanse i rachunkowosc

  • Dodano przez sylwiakordalska dnia 11.05.2018 - 02:10
  Opis materiału:

  Witam, jest to egzamin z podstaw metod ilościowych u Pani doktor Katarzyny Sokołowskiej. Egzamin jest z pierwszego semestru i roku 2018. Kierunek finanse i rachunkowość.

  • Dodano przez bakubb1 dnia 10.05.2018 - 23:06
  Opis materiału:

  Sesja

  • Dodano przez angelika1975 dnia 10.05.2018 - 20:05
  Opis materiału:

  opracowane pytania na egzamin

  • Dodano przez madalena88 dnia 10.05.2018 - 20:01
  Opis materiału:

  aktywność

  • Dodano przez madalena88 dnia 10.05.2018 - 19:44
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez anncia dnia 10.05.2018 - 10:35
  Opis materiału:

  plik zawiera pytania z egzaminu u dr Mielcarka z przedmiotu Zarządzanie Procesami

  • Dodano przez Oleksandr dnia 10.05.2018 - 00:52
  Opis materiału:

  zadanie na pirwsze mesiące

  • Dodano przez lisowa dnia 09.05.2018 - 19:15
  Opis materiału:

  - finanse międzynarodowe notatki- wykłady ............................................ ...........................................

  • Dodano przez misiaczeq212 dnia 08.05.2018 - 21:28
  Opis materiału:

  Zagadnienia, które obowiązywały na egzaminie końcowym. Zaoczne

  • Dodano przez elenaaa dnia 08.05.2018 - 18:34
  Opis materiału:

  Quiz nr 1

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 18:14
  Opis materiału:

  ,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 18:13
  Opis materiału:

  ,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 18:10
  Opis materiału:

  ,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 18:07
  Opis materiału:

  ,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 18:04
  Opis materiału:

  ,,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 17:49
  Opis materiału:

  ,,

  • Dodano przez kllaudikk95 dnia 08.05.2018 - 17:25
  Opis materiału:

  .

  • Dodano przez ewcia_zet5 dnia 08.05.2018 - 16:23
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez tycha95 dnia 07.05.2018 - 20:47
  Opis materiału:

  zadanie 1 YTM obligacji

  • Dodano przez fabook dnia 07.05.2018 - 18:50
  Opis materiału:

  Stabilnosc monetarna i finansowa

  • Dodano przez 7707ocean dnia 07.05.2018 - 13:37
  Opis materiału:

  Projektowanie systemu informatycznego – Serwisu restauracji online

  • Dodano przez polavic dnia 07.05.2018 - 00:57
  Opis materiału:

  materiały z moodle z przedmiotu Public relations

  • Dodano przez kalinka23 dnia 06.05.2018 - 20:07
  Opis materiału:

  Quiz 1

  • Dodano przez xmonia94x dnia 06.05.2018 - 17:12
  Opis materiału:

  notatki

  • Dodano przez MartynaPO dnia 05.05.2018 - 20:16
  Opis materiału:

  EWA GOńda

  • Dodano przez jasiupaczy9 dnia 04.05.2018 - 16:35
  Opis materiału:

  zzzzz

  • Dodano przez wisnia321 dnia 04.05.2018 - 16:30
  Opis materiału:

  Zad. Z Kolokwium Finanse Publiczne

  • Dodano przez jasiupaczy9 dnia 04.05.2018 - 16:23
  Opis materiału:

  [img][/img][url][/url]test z podatków u Bojkowskiego

  • Dodano przez Mik95 dnia 03.05.2018 - 22:17
  Opis materiału:

  kilka pytan ktore sie pojawily na egzaminie

  • Dodano przez karinati95 dnia 03.05.2018 - 18:25
  Opis materiału:

  Plik zawiera wykresy dotyczace bankow prywatnych w latach 2013-2017 dla wszystkich 4 kwartalow do prezentacji na zaliczenie

  • Dodano przez lisowa dnia 03.05.2018 - 17:11
  Opis materiału:

  zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości zadanie 1 i rozwiązanie z rachunkowości

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:59
  Opis materiału:

  FINANSOWE I NIEFINANSOWE MIERNIKI OSIĄGNIĘć Dzielimy je zatem na następujące grupy: – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy finansowej – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy klienta – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy związanej z wewnętrznymi procesami biznesowymi – Wskaźniki odwołujące się do perspektywy związanej z uczeniem się i wzrostem Wskaźniki bazujące na danych księgowych Przedsiębiorstwa używają przeważnie czterech miar do ewaluacji osiągnięć działów i jednostek: 1) Return on Investment (ROI) = Zysk / Inwestycja – Zestawia łącznie wszystkie składniki zyskowności: przychody, koszty nakłady inwestycyjne – Jego wartość może być porównana z innymi przedsięwzięciami wewnątrz firmy jak i poza nią Jednakże ROI należy używać i interpretować bardzo ostrożnie. Wynika to między innymi z: – Przedsiębiorstwa używają różnych miar zysku w liczniku wskaźnika (netto, brutto, operacyjnego itd.) – Przedsiębiorstwa używają różnych miar nakładów inwestycyjnych w mianowniku (sumy aktywów, aktywów finansowanych zobowiązaniami długoterminowymi i kapitałem akcyjnym/udziałowym, sumy aktywów pomniejszonej o zobowiązania bieżące) Wskaźnik ROI może rosnąć nawet przy spadku zysku. 2) dochód rezydualny (Residual Income) RI = Dochód – Oczekiwana stopa zwrotu * Nakład inwestycyjny Iloczyn oczekiwanej stopy zwrotu i nakładu inwestycyjnego to tzw. koszt przypisany (imputed cost), który nie jest ewidencjonowany w systemie księgowym. Oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu zależy od wielu czynników rynkowych ale najpoważniejszym determinantem jej wielkości jest ryzyko. Niektóre firmy preferują używanie RI ze względu na to, że: – Menedżerowie koncentrują się na wartościach nominalnych, a nie relatywnych – Używanie miary nominalnej pozwala ocenić czy dana jednostka powinna dalej inwestować w działalność 3) EVA (Economic Value Added) - jest specyficznym rodzajem dochodu rezydualnego EVA = ATOI – [WACC * (Suma aktywów – Zobowiązania bieżące)] Używanie EVA ma wiele zalet: – Brany jest koszt pozyskania kapitału, a nie wymagana stopa zwrotu – Stanowi bardzo dobre źródło informacji zwrotnej dla menedżerów – Jest wykorzystywane przez największe firmy takie jak Coca-Cola czy FMC 4) ROS (Return on Sales) ROS = zysk / przychody ROS jest komponentem ROI, który występuje w podejściu DuPonta. ROS może dawać sprzeczne wskazania w porównaniu do pozostałych trzech wskaźników.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:58
  Opis materiału:

  DECENTRALIZACJA Zdecentralizowaną, będziemy nazywać taką strukturę organizacyjną firmy, w której zarządzający niższego szczebla mają możliwość podejmowania autonomicznych decyzji. Autonomia – stopień wolności w podejmowaniu decyzji Subunit (jednostka podległa) – każda wydzielona część organizacji Korzyści decentralizacji 1. Kreuje większą elastyczność (wrażliwość na potrzeby klientów, dostawców i pracowników jednostek 2. Prowadzi do szybszych przyrostów zysku poprzez szybsze podejmowanie decyzji przez menedżerów jednostek 3. Podnosi motywację do pracy menedżerów jednostek 4. Pomaga menedżerom rozwija się i uczyć 5. Pozwala skupić się menedżerom na ich pracy odciążając zarząd w wielu aspektach działalności Koszty decentralizacji 1. Może prowadzić do nieoptymalnych ze względu na cele organizacji decyzji 2. Prowadzi do nadmiernej koncentracji menedżerów niższego szczebla nad sprawami jednostek, a nie całej organizacji 3. Skutkuje duplikowaniem produkcji 4. Skutkuje duplikowaniem działań Korzyści vs. koszty decentralizacji – Z reguły decyzja o decentralizacji zapada oddzielnie dla każdej funkcji – Badania pokazują, że europejskie firmy decentralizują decyzje w zakresie struktury produkcji i strategii marketingowy – Centralizacji ulegają decyzje w zakresie długoterminowego finansowania działalności i strategii optymalizacji podatkowej – Im większa niepewność w otoczeniu firmy tym większe są spodziewane korzyści z decentralizacji CENĄ TRANSFEROWĄ nazywamy cenę po której wydzielona w ramach organizacji jednostka „sprzedaje” swoje produkty lub usługi innej jednostce tej samej organizacji. – Cena po której jest sprzedawany produkt generuje przychód dla jednej jednostki, a koszt dla drugiej – Obie wielkości mają wpływ na wynik operacyjny obu jednostek – Wynik operacyjny pomaga mierzyć osiągi danej jednostki wewnątrz organizacji Produkt pośredni to produkt transferowany pomiędzy jednostkami tej samej organizacji Ceny transferowe uproszczają proces analizowania informacji menedżerom niższego szczebla gdyż nie muszą się oni koncentrować na wynikach firmy tylko swojej jednostki. W idealnie skonstruowany systemie cen transferowych menedżer maksymalizując wynik swojej jednostki optymalizuje osiągi całej organizacji.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:56
  Opis materiału:

  Podejście koszt-zysk Menedżerowie podejmują decyzje w warunkach ograniczonych zasobów, w tym również finansowych. Często są zmuszeni wybierać między kilkoma alternatywami (np. zatrudnić nowego pracownika w dziale X czy kupić nowe oprogramowanie do działu Y) Każda taka decyzja podejmowana jest z wykorzystaniem podejścia koszt-zysk (costbenefit approach) Menedżerowie powinni angażować zasoby w określone działania jeśli spodziewane profity przewyższają spodziewane koszty. Rachunkowość zarządcza dostarcza informacji o potencjalnych korzyściach i kosztach. Nie wszystkie oczekiwane koszty i korzyści są łatwe do oszacowania. Aspekty techniczne i behawioralne Aspekty techniczne dotyczą: - właściwego sposobu prezentacji danych (np. koszty w ramach różnych kategorii łańcucha wartości) - właściwego formatu danych (np. aktualne wyniki porównane do budżetu) - właściwej częstotliwości danych (np. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych) Aspekty behawioralne dotyczą: - zachęcania pracowników by lepiej wykonywali swoje obowiązki. - budżety powinny motywować pracowników do osiągania postawionych celów poprzez nagradzanie ich (np. premie) - w przypadku gdy cele nie są osiągane korzystniej jest przedyskutować tę kwestię z pracownikami, niż ich karać finansowo lub wytykać błędy. Różne koszty do różnych celów Nie każda koncepcja prezentacji kosztów jest właściwa w określonym przypadku. – Np. Comarch wprowadza na rynek nowy produkt, którego cykl życia szacuje się na 5-7 lat. – Koszty reklamy i działań marketingowych są znaczące i ponoszonego głównie w roku wprowadzenia tego produktu na rynek – Spodziewane profity będą jednak rozciągnięte na 5-7 lat – Akcjonariusze i inwestorzy zobaczą potężne koszty działań reklamowych w RZiS w jednym roku, co skutkować będzie niższym wynikiem finansowym (w tym właśnie roku) – Zyski ze sprzedaży rozciągną się na wiele lat – Przepisy prawa nie pozwalają zaprezentować tych danych inaczej – Właściwa forma powinna uwzględniać amortyzację kosztów kampanii przez 7 lat Podmioty gospodarcze stosują dwa rodzaje działalności zarządczej. Line management (np. zarządzania produkcją, marketingiem, dystrybucją etc.) odpowiada bezpośrednio za osiąganie celów podmiotu. Staff management (np. rachunkowość zarządcza, technologie informacyjne, dział zasobów ludzkich etc.) spełnia funkcję pomocniczą względem zarządzających. Cechy charakterystyczne analizy CVP Analiza koszt-wolumen-zysk (ang. CVP – Cost-Volume-Profit) bada zachowanie i relacje pomiędzy tymi elementami jeśli zmienia się: – Liczba sprzedanych/wyprodukowanych wyrobów – Cena sprzedaży wyrobu – Koszt zmienny jednostkowy – Koszty stałe Pięciostopniowy proces podejmowania decyzji 1. Problem i niewiadome 2. Zebranie niezbędnych informacji 3. Predykcje przyszłości: – Ewa szacuje, że cena powinna wynosić nie więcej niż 200 zł za pakiet – Uważa, że w tej cenie jest w stanie sprzedać 30-60 pakietów 4. Ewa używa analizy CVP (którą zaraz przeprowadzimy) i decyduje się na najem stoiska 5. Ewa wprowadza swoją decyzję w życie, zbiera informacje o swoich wynikach i analizuje je. Takie dane mogą być pomocne w podjęciu przyszłych decyzji jeśli Ewa będzie chciała dalej sprzedawać pakiety na targach. Jedyne wielkości które ulegają zmianie w zależności od liczby sprzedanych pakietów to przychody oraz koszty zmienne. Sprzedanych 40tów Marża wkładu Różnica między całkowitymi przychodami ze sprzedaży, a całkowitymi kosztami zmiennymi Marża wkładu = Całkowite przychody – całkowite koszty zmienne Marża wkładu wskazuje dlaczego wynik operacyjny zmienia się wraz z ilością sprzedanych sztuk. Jednostkowa marża wkładu Różnica między ceną sprzedaży, a jednostkowym kosztem zmiennym Jednostkowa marża wkładu = Cena sprzedaży – jednostkowe koszty zmienne Jednostkowa marża wkładu jest użytecznym narzędziem do kalkulowania całkowitej marży wkładu oraz wyniku operacyjnego. Wykorzystanie jednostkowej marży wkładu jest bardzo wygodne dla zarządzających, gdyż pokazuje w bezpośredni sposób wpływ ilości sprzedanych wyrobów na wynik operacyjny.

  • Dodano przez lusterko4 dnia 02.05.2018 - 08:55
  Opis materiału:

  RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA RACHUNKOWOść FINANSOWA • Raport o wynikach z przeszłości • Głównie dla zewnętrznych podmiotów/osób RACHUNKOWOść ZARZĄDCZA • Rachunkowość zarządcza wspiera podejmowanie strategicznych decyzji poprzez: Dostarczanie informacji o źródłach przewagi konkurencyjnej • Dla zarządzających

  • Dodano przez 1994sara dnia 30.04.2018 - 14:27
  Opis materiału:

  Prezentacja na zaliczenie wykładu dostałam 5pkt/5pkt Parabanki- ochrona środków powierzonych tej instytucji

  • Dodano przez aniaaaaaa dnia 29.04.2018 - 10:07
  Opis materiału:

  Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomiaZadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania ekonomia Zadania

  • Dodano przez Elszarenix dnia 29.04.2018 - 08:06
  Opis materiału:

  - Pytania, które wystąpiły na kolokwium z ubezpieczeń u wykładowcy Grażyny Berentowicz - Sobczak 2018, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Finanse i Rachunkowość 2018, studia niestacjonarne. 1.Wymienić etapy zarządzania rynkiem:2.Różnica

  • Dodano przez smonias dnia 29.04.2018 - 00:01
  Opis materiału:

  prezetacja

  • Dodano przez izkaaa9494 dnia 28.04.2018 - 19:41
  Opis materiału:

  zadanie dotyczy projektu indywidualnego z przedmiotu nadzór mikroostrożnościowy

Strony